Standartlar
  TS ISO 7465/Mart 2011
İnsan ve Yük Asansörleri-Kılavuz Raylar, Asansör Kabinleri ve Karşı ağırlıkları için-T Tipi 2011
  TS EN 81-1+A3
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 1: elektrikli asansörler
  TS 12255 3.BASKI
Yetkili servisler - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolcu bantları için - Kurallar 2006
  TS 13299
Asansör ve yürüyen merdiven bakım ve onarımcısı 2007
  TS 1812
Asansörlerin Hesap,Tasarım ve Yapım Kuralları (Elektrikle Çalışan İnsan ve Yük Asansörleri İçin) 1988
  TS 8237 ISO 4190-1
Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf I, sınıf II, sınıf III ve sınıf VI asansörler 2004
  TS 8238 ISO 4190-2
Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar Bölüm 2: Sınıf IV asansörler 2004
  TS 8239
Asansörler- Otomatik Kapılı- Yerleştirilmesi İle İlgili Boyutlar- Sınıf 5- Servis Asansörleri 1990
  TS EN 12015
Elektromanyetik uyumluluk – Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon 2006
  TS EN 12016
Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Bağışıklık 2011
  TS EN 12385-5
Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2005
  TS EN 12385-5 AC
Çelik tel halatlar – Güvenlik – Bölüm 5: Asansörler için halatlar 2009
  TS EN 13015+A1
Asansör ve yürüyen merdivenlerin bakımı – Bakım talimatları için kurallar 2009
  TS EN 50214
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar 2010
  TS EN 627
Asansörlerin, Yürüyen Merdivenlerin ve Yürüyen Yolcu Bantlarının Verilerinin Kaydedilmesi ve İzlenmesi Kuralları 1997
  TS EN 81-2 A3
Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Hidrolik asansörler 2010
  TS EN 81-28
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları – Yolcu ve yük asansörleri - Bölüm 28: Yolcu ve yük asansörlerinde uzaktan alârm 2006
  TS EN 81-3+A1
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri 2012
   TS EN 81-3+A1/AC
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 3: Elektrikli ve Hidrolik Servis Asansörleri 2012
  TS EN 81-58
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Muayene ve deneyler – Bölüm 58: Kat kapıları için yangına karşı dayanıklılık deneyi 2006
  TS EN 81-70
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik 2007
  TS EN 81-70/ A1
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 70: Engelliler dâhil İnsanların Asansörlere Erişilebilirliği 2007
  TS EN 81-71+A1
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar - Bölüm 71: Kasıtlı tahribata karşı dayanıklı asansörler 2007
  TS EN 81-72
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 72: İtfaiyeci asansörleri 2006
  TS EN 81-73
Asansörler – Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar – Bölüm 73: Yangın anında asansörlerin davranışı 2006
  TS EN 81-80
Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Bölüm 80: Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları 2006
  TS EN ISO 10535
Özürlülerin Taşınması İçin Asansörler Özellikler ve Deney Metodları 2010
  TS IEC 245-5
Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları   1997
  TS IEC 245-5/T1 (Numara tadili, TS IEC 60245-5)
Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları   2011)

  TS IEC 60227-6
Kablolar-Polivinil Klorür Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 6: Asansör Kabloları ve Bükülgen Bağlantılar İçin Kablolar 2003
  TS ISO 4190-5
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar 2001
  TS ISO 4190-6
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2001
  TS ISO 4190-6 T1
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 6: Meskenlerde Kullanılan İnsan Asansörleri- Plânlama ve Seçim 2006
  TS ISO 8383
Gemi Asansörleri- Özel Kurallar 2000

 
Copyrights (c) ASRAY Lift Guide Rails. All rights reserved
www.asray.com